Košík

Reklamace a vrácení zboží

Doba na vrácení zboží je 30 dní. Nebojte se tak nakoupit, v případě, že zboží nesplňuje vaše očekávání, jednoduše nám ho zašlete nazpět.

Důležité! Pokud máte podezření, že se zboží během přepravy poškodilo, zašlete nám neprodleně do 2 dnů od doručení na e-mail mandalky@seznam.cz fotografii balíku i poškozeného zboží.

Postup při vracení zboží

Nesplnilo zboží vaše očekávání? Nebo chcete vrátit jen část zásilky? Zboží nám můžete do 30 dnů ode dne doručení vrátit. Stačí, když ho v neporušených a nepoškozených původních obalech zašlete zpět spolu s informací, že v souladu s § 1829 odstupujete od kupní smlouvy č. (číslo vaší objednávky).

Zaplacenou částku vám vrátíme na účet, stačí jen připojit číslo bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku.

Kompletní zboží zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

Lucie Kopecká
Syrovice 126
664 67

Jakmile zboží dorazí zpět k nám, vrátíme vám zaplacenou částku na váš účet.

Postup uplatnění reklamace

Objevil se problém s vašim zbožím? Stačí když nám na email mandalky@seznam.cz co nejdříve zašlete údaje uvedené níže.

Poškozené zboží

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží (seznam vašich objednávek hledejte ve svém profilu).
  • Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).
  • Fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém výrobek dorazil.

Nefunkční zboží

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží (seznam vašich objednávek hledejte ve svém profilu).
  • Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).

Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

Lucie Kopecká
Syrovice 126
664 67

K reklamaci nám také napište, jaké řešení je pro vás nejlepší. Máte na výběr ze dvou možností:

  • Vrácení peněz (v takovém případě připojte i číslo svého bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku)
  • Výměna zboží (ne vždy dokážeme výměnu zboží zajistit, ale uděláme vše pro to, abychom s pomocí dodavatelů dokázali získat přesně váš kousek, tentokrát ale ve 100% stavu)

Vyrozumění o reklamaci vám dámě vědět co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace vám dáme vědět telefonicky nebo emailem.

Reklamaci nelze podat telefonicky! Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na mandalky@seznam.cz). Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Odstoupení od smlouvy - zboží zakoupené přes internet

 

Dobrý den,
dne.......................... jsem si prostřednictvím Vašeho internetového obchodu na webových stránkách www.mandalky.cz zakoupil/a následující zboží:

 

S ohledem na to, že jsem zboží zakoupil/a prostřednictvím Internetu, uplatňuji tímto v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, své právo a odstupuji bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy, a to ve14denní lhůtě od převzetí zboží.

Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet číslo účtu.............................................vedený u...............................................               .

S pozdravem

 

..........................................                                                                                               V......................., dne.......................
               podpis