Košík

V mandalách a špercích je použito hodně univerzálních symbolů. Zde jsou popisy nejpoužívanějších:

SPIRÁLA
v sobě obsahuje pohyb a změnu - zmenšující se kruhy se donekonečna ztrácejí v jednom bodě, takže pokud spojíme dvě spirály dohromady, budeme mít před sebou hypnotizujícím způsobem ohraničené nekonečno – alespoň tak je to možné vnímat filosoficky naladěnými mozkovými závity (nebo spirálami?). Spirála se stala symbolem životní energie, neboli hadí síly a současně znamenala stav extáze nebo vytržení, čili stav mysli, v němž je možné vidět věci minulé i budoucí…

Největší útvary ve vesmíru mají rovněž tvar spirály, stejně jako vodní víry na Zemi, člověka to přímo inspiruje k citaci slavného tvrzení zakladatelů hermetismu – jak dole, tak nahoře.

Pravotočivá spirála odpovídá procesům na Zemi. Doprava se otáčejí hodinové ručičky, doprava rostou všechny popínavé rostliny. V magické praxi používáme pravotočivou spirálu, když chceme, aby se naše přání stalo realitou. Spirála posiluje představivost a podporuje nás při plnění našich cílů. Pokud nad ní meditujeme, co nejživěji si představíme naše přání a „vložíme“ je do spirály. Přání se musí týkat něčeho, čeho chceme dosáhnout, mělo by to tedy být přání získávací. Rituály se dělají v době dorůstající fáze Měsíce a o úplňku.

Pomocí meditací nad pravotočivou spirálou se můžeme omlazovat a regenerovat. Populární DNA má rovněž tvar pravotočivé spirály.

Levotočivá spirála tvoří protipól pravotočivé spirály a rozptyluje energii do prostoru. Její účinek si můžeme uvědomit na příkladu starobabylonského města, které bylo považováno za nezničitelné, ale jeho zdi se zřítily jako dětská stavebnice, když nepřátelská vojska vtrhla do města a bez ustání se pohybovala v levotočivém směru. Z hlediska posílení obrany byly i točité schody ve věžích hradů budované tak, aby obránci při boji sestupovali proti nepříteli doleva.

Levotočivou spirálu použijeme při rituálech, když se chceme něčeho zbavit. Takovéto rituály je vhodné provádět během ubývající fáze Měsíce nebo při Novu. Pomocí spirál se můžeme zbavit negativní energie a léčit nemoci. Je jedno, jestli použijeme spirálu nakreslenou nebo vyrobenou, například z kovu. Také můžeme spirálu přiložit na nemocné místo. Stejně jako nás může spirála zbavit nemocí, ochrání nás i před nepříjemným člověkem, aby nám nemohl škodit. Důležité je mít silnou vůli, schopnost vizualizace a znát přesný průběh kouzla.

Spirála může být také dvojitá. Symbolizuje střídavé působení hmotného světa na svět informací a naopak. Pomocí takové spirály se můžeme při meditaci spojovat s různými dimenzemi. Keltové tuto spirálu používali při astrálním cestování do jiných světů.

Trojitá spirála byla u Keltů jedním z nejoblíbenějších symbolů. Má podobný význam jako trojúhelník, který znázorňuje tři roviny – duchovní, hmotnou a energetickou. Trojitou spirálu nosíme jako amulet, když potřebujeme energii a sílu.

KRUH
nemá začátek ani konec. Had, který je stočený do kruhu a zakusuje se do svého ocasu se nazývá Uroboros a je znamením věčnosti nebo věčného koloběhu. Jakmile si lidé všimli, že se v cyklu 365 dní periodicky opakují roční období, začali kruh dělit na 360 částí, stupňů. Rok měl 360 dní a s těmi pěti nebo šesti dny navíc si nikdo nedělal starosti, ty se prostě proslavily… Je to jedna ze zvláštních náhod, která se zapsala do matematiky, číslo 360 je dělitelné dvěmi, třemi, čtyřmi, pěti, šesti, osmi, devíti, desíti, dvanácti, patnácti, je to téměř ideální pro dělení času a plánování budoucnosti.

Kruh s tečkou uprostřed se stal astrologickým symbolem Slunce a kruh, rozdělený na čtvrtiny a osminy se stal znakem času, náhody a Štěstěny, tedy znamením osudu (což také souviselo s obrazem loukoťového kola u cikánského vozu) a kruh, rozdělený na dvanáct částí se stal základem zvěrokruhu. Astrologické symboly Venuše, Marsu a Merkuru rovněž obsahují kruh.

Kruh, podobně jako koule je symbolem vesmíru a člověk sedící v kruhu zobrazuje mikrokosmos v makrokosmu. Proto je vhodné v kruhu meditovat. Pro meditaci můžeme kruh vytvořit pomocí vonného oleje.

Ležatá osmička má podobný význam jako kruh. Symbolizuje věčnost, nekonečno a věčné obnovování přírody a života. Souvisí s hadí nebo také dračí silou, kundalíní, která je současně silou sexuální i životní. Probouzením své životní nebo sexuální síly, je celkem jedno, jak ji nazveme, můžeme rozvíjet své duševní a magické schopnosti.

TROJÚHELNÍK
Pokud míří nahoru má trojúhelník podobný význam jako lingam v indickém náboženství, je to symbol mužské tvořivé síly a plodnosti. Trojúhelník, stojící na své základně je symbolem pyramidy, nejstabilnější stavby na světě. „Pyr“ znamená oheň, což je v ezoterice symbol mužské, jangové síly.

Trojúhelník postavený na špičku hovoří o ženském principu, ženském klínu.

V evropské alchymii znamená trojúhelník, mířící špičkou nahoru plamen, neboli „mužský oheň“, zatímco trojúhelník, jehož špička míří k zemi, symbolizuje ženskou energii a déšť, neboli vodu, padající z mraků a tekoucí z hor. Je to tedy nejenom klín, ale i trychtýř…

z ezoterického hlediska je možné trojúhelník vykládat jako spojení ducha, energie a hmoty nebo vůle, rozumu a citu.

V představách o energetickém působení často znamená vrchol trojúhelníka zdroj prapůvodní energie, která je vysílána směrem dolů.


ŠESTICÍPÁ HVĚZDA
Když se dva opačně orientované trojúhelníky překryjí, vznikne šesticípá hvězda, známá též jako Davidova hvězda. V indickém náboženství znamená šesticípá hvězda spojení tvůrčích a plodivých sil, prolnutí boží lásky k lidem a lidské lásky k bohům. Ve vztahové rovině jde o prolnutí ženské-jinové a mužské-jangové síly, s tím, že z jejich spojení vznikne třetí, samostatná entita. V náboženství je to spojení boha otce, bohyně matky a narození božího syna. Z tohoto hlediska je možné trojúhelník považovat za symbol rodiny.

 
ČTVEREC
je o symbolem hmoty, světa, reality a přírody. Představuje stabilitu a řád v hmotném světě. V trojrozměrné modifikaci se nám čtverec představuje jako krychle.

Čtverec, stejně jako kruh, je považován za dokonalý útvar. Nacházíme jej, společně s kruhem, v indických mandalách, což jsou, zjednodušeně řečeno, geometrické symboly indických bohů. V Evropě hrál čtverec společně s kruhem velezajímavou roli při vzniku grafické podoby písma. Jednotlivá písmena se s oblibou komponovala do čtverců, obdélníků a oblouků.

V magii známe takzvané magické čtverce, v nichž jsou na způsob šachovnice seřazená čísla, jejichž součet je ve sloupcích, řadách a v obou diagonálách stejný. Magický čtverec SATOR, v němž je pět latinských slov SATOR, AREPO, TENET, OPERA a ROTAS se podobně jako matematické magické čtverce používá už 2000 let jako amulet, chránící před neštěstím, onemocněním a požárem. I když je pravda, že matematické magické čtverce se používaly spíše jako talismany, měly k majiteli přitahovat požadované vlastnosti, popřípadě majetek.

Ve světě symbolů se čtverec jako obraz čtyř elementů, což nejčastěji bývala voda, vzduch, oheň a země nebo čtyři světové strany. Čtverec ve své symbolické podstatě vyjadřuje stabilitu.

Čtverec, který je nestabilně postavený na jeden ze svých vrcholů obvykle vyjadřoval pomíjivost ducha, popřípadě nutnost přizpůsobení ducha hmotě.

 
PENTAGRAM
je jeden z nejdůležitějších a nejsilnějších magických symbolů. Slouží k ochraně nositele před černou magií a negativními silami, je to univerzální amulet. Také se mu říká „muří noha“ nebo „planoucí hvězda mágů.“ Tento symbol je natolik spojený s magií, že ho nemůžete jen tak nosit, aniž byste byli automaticky spojováni s okultismem. Pentagram je symbol magie. Pokud převrátíte pentagram špičkou dolů, stává se symbolem černé magie nebo satanismu.  Od samého počátku je pentagram symbolem kladným, jeho špička má směřovat vzhůru, protože  špičky znázorňují čtyři zemské živly (oheň, voda, země a vzduch) a pátý, který je nahoře, znázorňuje lidskou mysl, ducha nebo také vesmír. Na jedné Da Vinciho kresbě je v pentagramu člověk s roztaženýma rukama a nohama a s hlavou nahoře. Pentagram byl často chápaný jako symbol člověka nebo jako symbol života. Pentagram pomáhá při realizaci našich cílů a posiluje životní energii člověka.

 
HEXAGRAM
Druhé nejznámější magické znamení ve tvaru hvězdy je hexagram, šesticípá hvězda neboli Davidova, někdy též Šalamounova hvězda. V alchymii hexagram znázorňoval mystickou svatbu, spojení jinových a jangových sil, neboli propojení živlu ohně a vody. Živel ohně znázorňuje trojúhelník se špičkou nahoru, vodu trojúhelník směřující dolů. V magii se spojení ohně a vody označovalo jako ohnivá voda.

Posuneme-li oba trojúhelníky tak, aby vytvořili kosodélník, dostaneme symbol smrti.

Staří (a možná i mladí) alchymisté vepisovali do hexagramu slovo jod, což znamenalo, že dosáhli veškerého hermetického poznání. Hexagram, neboli Davidova hvězda je v současnosti symbolem židovského národa, v minulosti je ale hojně používali už staří Egypťané. V aritmetice odpovídá číslu šest, což je číslo člověka (podle křesťanství, ale mylně, číslo ďábla) a také číslo sexu a životní síly. Hexagram symbolizuje makrokosmos, pentagram mikrokosmos.

 
SEDMICÍPÁ HVĚZDA (SEPTAGRAM)
je symbolem smaragdové desky, dnes se vyskytuje hlavně na špercích, v architektuře a na vlajkách, například na vlajce Jordánu znamená sedm hvězdných cípů sedm úvodních veršů Koránu.

 
OSMICÍPÁ HVĚZDA
znázorňuje ženské bohyně, v sumerské tradici to byla Venuše, později Afrodíta, původně pravděpodobně bohyně Ištar.

 
Symbolika vodorovné linie

Jak již název napovídá, znamená vodorovná linie hladinu vody, stabilitu, klid, vyrovnání, neboli jinovou, ženskou potenciální energii, která se nedere okatě na odiv. Je to nenápadný princip tiché síly, horizont který vidíme před sebou, ale nemůžeme se k němu přiblížit, ani se od něho nemůžeme vzdálit. Z ezoterického hlediska souvisí jinový, ženský princip s vodou, s temnotou, černou barvou a s Měsícem. Každý, kdo si vyzkoušel noční meditaci při úplňku nad vodní hladinou, s úžasem zjistil, jak je uklidňující a uvolňující. Není nic klidnějšího a vyrovnanějšího.

Symbolika svislé linie
Svislá, neboli vertikální linie představuje gradient gravitačního pole, po této linii se pohybují všechny hmotné částice, na které působí pouze gravitace. Je to symbol slunečního paprsku, dopadajícího na zem, když máme slunce přímo nad hlavou, symbol božství. Vertikála představuje mužský, aktivní, jangový princip, kinetickou energii, výbušnou, dynamickou sílu, princip vzdoru, zákon akce a reakce, nejzákladnější zákon celého našeho vesmíru, z něhož se dají odvodit všechny ostatní známé fyzikální zákony (například i známý Newtonův zákon setrvačnosti a zákon síly).

Posvátné spojení
Spojením svislé a vodorovné linie vznikne velké písmeno T, které zobrazuje základ pravého úhlu a princip stavební stability (racionální základ svobodného zednářství), kříž, na který kdysi gnostikové symbolicky malovali hada (hadí sílu). Překřížením vertikály a horizontály, s tím, že horizontála je rozdělená napůl, vznikne kříž, symbol nejen spojení, ale i konfliktu božského a lidského, aktivního (jangového) a pasivního (jinového), duchovního a hmotného. Je to obraz spojení, bez něhož by zřejmě naše pozemská existence nebyla možná, ale občas z toho může vykrystalizovat křížení zájmů neboť je s tím prostě kříž, ve smyslu utrpení, či vzájemné nepochopení spojený.