Košík

Něco o mandalách

Mandala má své kořeny v hindské tradici a je hojně rozšířená v ostatních východních náboženstvích a směrech. Mnoho z Vás jistě bude znát buddhistické, z písku sypané mandaly. V obecném slova smyslu je mandala jakýmkoliv nákresem nebo geometrickým vzorcem, jež reprezentuje kosmos nebo mikrokosmos. V mnohých náboženských tradicích nebo spirituálních směrech slouží mandala jako nástroj k dosažení meditačního stavu.

Její symbolická podstata nám často zprostředkovává přístup k hlubším úrovním našeho vědomí. Psychoanalytik Carl Gustav Jung považoval mandaly za manifestaci našeho nevědomého. "Já ve svých kresbách hledal klíč k pochopení, přijmutí a překonání emocionálním poruch na cestě k jednotě osobnosti."

Mandala je pro mne střed mého vnitřního já, vyjádření pocitů, stavů mojí mysli nebo člověka, pro kterého mandalu maluji. Při malování se zaměřuji na co chci mandalu použít. Může fungovat jako zářič, čistič prostoru, nebo může léčit. Mandala může sloužit i jako pomůcka k dosažení žádaného duševního stavu, k meditaci, koncentraci mysli. Když začínám malovat, mám určitou představu o barvách (je to moje vyjádření pocitů a naladění) a jejich vzájemném prolínání, které se postupně mění ve tvary.