Košík

Přívěsek ÓM s květem života - TiN

Přívěsek je vyrobený z nerezové oceli a jeho povrch je povlakován nitridem titanu, což dává přívěsku zlatou barvu. Tento povrch je otěruvzdorný a průměr kruhu je 35mm nebo 45 mm. Symbol Om má léčivé a zklidňující účinky, zejména po velké námaze, ale i po prodělané těžké nemoci.

520 

Vyberte velikost

35mm
45mm
ks

Symbol Om

má léčivé a zklidňující účinky, zejména po velké námaze, ale i po prodělané těžké nemoci.

Óm je symbolem absolutního sjednocení všech moudrostí, přináší stav klidu, jednotu.
Óm je starověký indický znak, který vystupuje v hinduistickém náboženství. Je to vizuální forma magického zvuku, mantry, usnadňující prozření, osvícení a sjednocení s nejvyšším principem. Umístění na květu života přináší stav klidu a souznění se všemi živými tvory. Je symbolem absolutna, sjednocení všech moudrostí.

Význam symbolu OM
Pro svoji trojitou povahu, speciální tvar a unikátní zvuk náleží této slabice rozmanitost detailních symbolických interpretací. Skládá se z tří křivek, půlkruhu a tečky.

Velká spodní křivka  symbolizuje bdělý stav (džagrat), v tomto stavu  vědomí směřuje ven přes bránu smyslů. Jelikož je to první křivka, značí, že tento stav je u většiny lidí nejběžnější.
Vrchní křivka označuje snový stav (swapna), v tomto stádiu je vědomí jednotlivce obrácené dovnitř a spící pozoruje poutavé vidění ze světa za víčkami vlastních očí.
Třetí křivka označuje stav hlubokého spánku (šušupti). Nevědomý stav, ve kterém spící netouží po ničem a nemá žádné sny.

Toto jsou tři stádia individuálního vědomí a indičtí mudrci věří, že celá manifestovaná realita, všechny psychické fenomény jsou zastoupené v těchto třech křivkách symbolu  AUM.

Tečka znamená čtvrté stádium vědomí, v sanskrtu známé jako turja. Vědomí není obráceno  ven ani dovnitř, ale zároveň oběma směry. Je to konec všem dualitám, konec relativnímu bytí. Toto tiché, mírumilovné a světlem prostoupené stadium je koncem duchovního snažení. Tento absolutní stav osvětluje sebou samým ostatní tři.

Nakonec půlkruh symbolizuje máju (nereálný, dočasný stav vědomí) a odděluje tečku od ostatních křivek. Tento dočasný stav máji nám brání dosáhnout nejvyšší stadium bytí, seberealizaci, osvícení.

Půlkruh je nahoře otevřený  a je-li dobře nakreslený nedotýká se tečky. To znamená, že nejvyšší stav není dotknutelný iluzí. Ta ovlivňuje jen projevené fenomény. Smysl máji je, že zamezuje hledajícímu dosáhnout absolutní cíl, realizaci Jednoty, nestvořeného, všeobjímajícího principu. V tomto smyslu reprezentuje symbol AUM stvořené i nestvořené, jemné i mentální říše bytí.

Nad touto trojitou povahou AUM, jako svatého zvuku je neviditelná čtvrtá dimenze, která nemůže být poznána lidskýmy smysly. Smyslové orgány  jsou omezené na vnější pozorování. Čtvrtý stav je nevyslovitelné ticho, které následuje po doznění posvátné slabiky. Sjednocuje všechny rozlišnosti v míruplném, neduálním stavu. To je stádium symbolizované tečkou v tradiční ikonografii AUM.
Swami Vishwaanashuyananda

Květ života

Jeden ze symbolů posvátné geometrie obsahující starověké posvátné významy. Je to vizuální propojení vláken života skrze všechno živé.obsahující záznamy z Akášy. Obsahuje všech 5 platónových těles. Podle Platóna se oheň skládal ze čtyřstěnů, vzduch z osmistěnů, voda z dvacetistěnů a země z krychlí, obrys světa pak tvořil dvanáctistěn. Pravidelným mnohostěnům se ještě dnes říká "platónova tělesa. Obsahuje též Kabalistický strom života, Metatronovu kostku(krychli), Davidovu hvězdu -Merkabu, Spirálu vědomí.

Výroba : Roman Kopecký

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Ze stejné kategorie