Vnímání barev

7.6.2017

Naše oči potřebují barvy stejně tak jako světlo. Přitom nepřijímají barvy jen pasivně jako pocity, ale i samostatně, z čehož se vyvolávají zcela specifické psychologické stavy, které se projevují na stavu naší mysli.

Bylo vědecky prokázáno, že daný barevný impuls, který oko přijímá, je veden přes vegetativní nervový systém k mezimozku. Odsud je potom přes hypofýzu a neurovegetativní systém řízeno spolupůsobení orgánových funkcí povzbuzené jednotlivými barvami.

Záleží na barvě, zdali dojde k povzbuzení a oživení nebo k vyrovnanosti a klidu. Každá z mnoha barevných nuancí má svůj vlastní způsob, svůj zcela specifický charakter, své vyzařování a tím také účinek na člověka, který ji nosí, pozoruje, obklopuje se jí.

Jakmile vstoupíme do pestré říše barev, vystavujeme se jejich vibracím a silám. Každá barevná vibrace vytváří nějaký určitý podnět, který je podle temperamentu vnímán buď nepříjemně nebo příjemně. Člověk se cítí barvou příjemně dotčen, nebo ji odmítá. Přitom se projevuje nápadný souhlas s daným charakterem, který je buď k nějaké barvě přitahován, nebo ji naopak zavrhuje.

Volba barvy rozhoduje o tom, zdali nás pozitivně povzbuzuje a podporuje, zdali nás uklidňuje, nebo zdali nás pobuřuje a omezuje. Barvy zrcadlí náladu. Mají ale také velký vliv na naše okolí a na vlastní vyzařování. Sestavené barvy se ve svém působení doplňují, zesilují nebo překrývají.

Pro vlastní dobrý pocit pomáhá volit barvu oblečení nejen podle barvy vlasů a očí, avšak také podle podstaty člověka a podle aktuální nálady. Tímto způsobem lze docílit pomocí barev pozitivní, podpůrný a povzbuzující účinek.

Lidské tělo vnímá zcela zřetelně energetické záření barev. Barvy jsou samostatné síly. Barevné vibrace setkávající se s lidským tělem, podněcují tělo k viditelným reakcím.

Z výzkumů bylo zjištěno, že slepému člověku pobývajícímu v modré místnosti, klesla tělesná teplota, když ale vstoupil do červeného prostoru, tělesná teplota opět stoupla, ačkoliv teplota obou místností byla stejná. Duševně nemocní považovaní na neléčitelné, mohli být pod vlivem účinků barev opět vyléčeni. Zuřiví, vzteklí lidé se uklidnili v modrém pokoji a melancholičtí, depresivní a životem unavení lidé se zotavili v oranžovo-žluté místnosti a získali novou životní energii.

Barevné vibrace mohou harmonicky vyvážit organismus, v němž byl vyvolán chaos. Barevné vibrace jsou přijímány celým povrchem těla a barvy potom uvolňují psychologické účinky a vyvolávají tak určité dojmy a nálady.

 

Praktická kniha o barvách od Waltraud Maria Hulke