Košík

Totemová zvířata

V každém zvířeti je magická síla, každé má jiný předpoklad svého chování v přírodě, jinou obranu, jinou strategii a jiné schopnosti. Již staří indiáni se uchylovali ke zvířecím bohům, dávali si jména podle zvířat a jejich totemy byly často připodobňovány zvířatům.

Jak si přivolat totemové zvíře:

Sestoupíte v meditaci do svého podvědomí za pomocí šamanského bubnování. Za zvuku bubnu najdete jeskyni a v ní vchod dolů, kde se klikatými cestičkami dáte na sestup do svého nitra a přivoláte si svoje zvíře

Filtr